ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด GAC ขนาด 2.5"x10" (Biosis 8x16 ID1000)
Price : 70.00 บาท/
ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด GAC ขนาด 2.5"x20"(Biosis 8x16 ID1000)
Price : 140.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน 10 ไมครอน ขนาด 2.5"x10"
Price : 50.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน 10 ไมครอน ขนาด 2.5"x20"
Price : 100.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน Bigblue 10 ไมครอน ขนาด 4.5"x10"
Price : 160.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน Bigblue 10 ไมครอน ขนาด 4.5"x20"
Price : 320.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน CCK 5 ไมครอน ขนาด 2.5"x10"
Price : 120.00 บาท/
ไส้กรองบล็อคคาร์บอน CCK 5 ไมครอน ขนาด 2.5"x20"
Price : 240.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×