ถังกรองเซรามิค 5 ไส้ หนา 2 มิล ท่อ 1 นิ้ว
Price : 7,500.00 บาท/
ถังกรองเซรามิค 10 ไส้ หนา 2 มิล ท่อ 1 นิ้ว
Price : 8,500.00 บาท/
ถังกรองเซรามิค 15 ไส้ หนา 2 มิล ท่อ 1.5 นิ้ว
Price : 11,500.00 บาท/
ถังกรองเซรามิค 20 ไส้ หนา 2 มิล ท่อ 1.5 นิ้ว
Price : 12,500.00 บาท/
ถังกรองเซรามิค 30 ไส้ หนา 2 มิล ท่อ 2 นิ้ว
Price : 16,500.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×