****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619    @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  
กระบอกกรองน้ำ BigBlue ใส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว ไม่รวมน๊อต
Price : 1,695.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ BigBlue ใส ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว ไม่รวมน๊อต
Price : 2,385.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ BigBlue ทึบ ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว ไม่รวมน๊อต
Price : 1,000.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ BigBlue ทึบ ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว ไม่รวมน๊อต
Price : 1,400.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ BigBlue ทึบ ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 1.5 นิ้ว ไม่รวมน๊อต
Price : 1,550.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ใส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 4 หุน
Price : 350.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ใส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 6 หุน
Price : 350.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ทึบ ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 4 หุน
Price : 350.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ทึบ ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 6 หุน
Price : 350.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ทึบ ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 4 หุน ไม่รวมน๊อต
Price : 450.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ ทึบ ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 6 หุน ไม่รวมน๊อต
Price : 575.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 3/4,1 นิ้ว (มีท่อเดรน)
Price : 13,790.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 3/4,1 นิ้ว (มีท่อเดรน)
Price : 15,555.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว
Price : 11,650.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 10 นิ้ว ท่อ 3/4 นิ้ว
Price : 11,050.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 1 นิ้ว
Price : 14,560.00 บาท
กระบอกกรองน้ำ สแตนเลส ขนาด 20 นิ้ว ท่อ 3/4 นิ้ว
Price : 12,500.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619 


  pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย)
     
เว็บสำเร็จรูป
×