กระบอกไส้ RO ขนาด 300G
Price : 250.00 บาท/
กระบอกไส้ RO ขนาด 50-150G
Price : 85.00 บาท/
กระบอกไส้เมมเบรน ขนาด 8x40 นิ้ว
Price : 9,500.00 บาท/
กระบอกไส้เมมเบรนขนาด 4x21 นิ้ว
Price : 1,400.00 บาท/
กระบอกไส้เมมเบรนขนาด 4x40 นิ้ว
Price : 1,950.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×