****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619    @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  


นโยบายการรับประกันสินค้าลูกค้าโปรดอ่านนโยบายการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าและคืนเงินก่อนสั่งซื้อสินค้า


นโยบายการรับเปลี่ยน

1.บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯทำการจัดส่งสินค้าผิดเท่านั้นและ สินค้านั้นยังไม่ถูกใช้งาน หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า


2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้จัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯโดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน


        สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์  ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆยังคงอยู่ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้าพร้อมแสดงหลักฐานใบเสร็จรับเงินในการสั่งซื้อสินค้า หลักฐานภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้


 2.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่นสี หรือขนาด ให้กับลูกค้า

 2.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า

 2.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยเกิดจากความผิดพลาดของกระบวนการผลิต (ไม่รวมสินค้าเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง ทุกกรณี)


3. บริษัทฯ จะทำการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง ลูกค้าจำเป็นจะต้องตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยในวันที่ได้รับสินค้า หากสินค้าเกิดความเสียหาย จะต้องทำการแจ้งบริษัทขนส่ง และส่งหลักฐานที่ชัดเจนมายังบริษัททันที ทางบริษัทฯจะช่วยประสานงานกับทางขนส่งอีกครั้ง (การชดเชยค่าเสียหายของสินค้า จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทขนส่งเท่านั้น บริษัทฯจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเสียหายนั้น)

5.  นโยบายเรื่องการคืนเงิน : ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและเมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าคืนกลับมาแล้วจะใช้เวลาตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ปกติใช้เวลา 1-2 วัน โดยปกติทางบริษัทจะคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 3 วันทำการ โดยโอนกลับทางบัญชีเดิมที่เคยแจ้งชำระมา หรือ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาภายหลังได้

6. บริษัทอาจพิจารณาไม่รับเปลี่ยนสินค้าในกรณีลูกค้าสั่งสินค้าผิดเอง หรือ ตกลงสั่งซื้อแล้วแล้วเปลี่ยนใจภายหลัง เนื่องจากสินค้าบางประเภทเช่นสินค้าสั่งผลิต หรือ สินค้าที่สั่งทำพิเศษหรือ สินค้าที่ order เฉพาะ หรือ กรณีอื่นๆที่ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถขอคืนสินค้าได้ ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ลูกค้าสอบถามกับพนักงานฝ่ายขายก่อนสั่งซื้อ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการขอคืนสินค้านั้นๆ การตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดนโยบายการรับประกันสินค้า


หากสินค้าชำรุด ไม่สามารถทำงานได้ และอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกัน 1 - 6 เดือน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า นับจากวันที่สั่งซื้อในใบเสร็จรับเงิน ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางบริษัทช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ ทางโทรศัพท์ แจ้งสาเหตุ อาการ ต่างๆ ทางทีมช่างจะประเมินอาการและช่วยเหลือท่านได้ในทางเทคนิคในเบื้องต้นได้ ทางบริษัทแบ่งประเภทของการดูแลหลังการขายออกเป็น 3 ส่วนดังนี้


1)  กรณีที่เครื่องมีปัญหาแล้วลูกค้าสามารถเปลี่ยนอะไหล่เองได้ โดยบริษัทจะสอนวิธีการซ่อมและส่งอะไหล่ไปให้ฟรี

2) กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถซ่อมเองได้ ทางลูกค้าต้องการส่งเครื่องมาให้ทางบริษัทซ่อม โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าไปกลับลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากทางบริษัทซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้ฟรี ปกติภายใน 3-7 วันทำการ จะดำเนินการส่งเครื่องกลับให้ลูกค้า

    • หมวดเครื่องกรองน้ำ RO ขนาด 3 คิวขึ้นไป รับประกัน 1 ปี (ไม่รับประกันปั๊ม ในกรณีที่เกิดจากไฟตก-ไฟกระชากการใช้งานผิดประเภท หรือปล่อยให้เกิดภาวะ Run-Dry จนมอเตอร์ไหม้)
    • ถังกรองน้ำสแตนเลส หรือผลิตภัณฑ์สแตนเลส รับประกัน 1 ปี โดยลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับมาทางบริษัท บริษัทฯจะทำการซ่อมให้และส่งคืนสินค้าให้แก่ลูกค้า (ไม่รวมการใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำที่มีกำลังสูงเกินกว่าสเปคที่กำหนด ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลการใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้)
    • ถังกรองน้ำไฟเบอร์ เปลี่ยนได้ภายใน 7 วัน (โดยเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต)
    • หมวดอุปกรณ์ เช่นวาล์วออโต้ ปั๊มฟีดสารเคมี รับประกัน 3 เดือน
    • หมวดไส้กรองน้ำ สารกรองน้ำ ต่างๆ หลอดไฟ UV ต่างๆ ไม่มีการรับประกัน

**อนึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆของการรับประกัน บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**


** หมายเหตุ ** การรับประกันสินค้านี้เป็นการรับประกันโดยยึดหลักจากการใช้งานของสินค้าตามสภาพการเก็บรักษา การใช้งาน และการดูแลสินค้าหลังจากการใช้งาน ทั้งนี้ทางบริษัทไม่สามารถรับประกันความเสียหายได้ทุกกรณีของการใช้งาน ดังนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่บริษัทพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมในการรับประกัน และ การตัดสินใจของทางบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


หลังจากที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อสินค้าแล้วถือว่าลูกค้าได้ยอมรับและรับทราบเกี่ยวกับรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆของการรับประกันสินค้าของบริษัทเรียบร้อยแล้ว 


จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


**หมายเหตุ**


1.ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งเนื่องจากการรับประกันของสินค้าแต่ละรายการอาจมีความแตกต่างกันดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า

2.ในกรณีสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีที่พบ ตามช่องทางโทรศัพท์ / E-mail หรือ ทางไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.00.– 17.00ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  095-064-5619 


  pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย)
     
เว็บสำเร็จรูป
×