ถังกรองสแตนเลสขนาด 6" สูง 100 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1/2 "
Price : 3,250.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 8" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 3/4 "
Price : 3,550.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 10" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 5,250.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 12" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 5,600.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 14" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 6,750.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 16" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 7,550.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 16" สูง 150 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 8,550.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 18" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 1 "
Price : 16,150.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 18" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 17,150.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 20" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 17,650.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 20" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 18,650.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 24" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 19,550.00 บาท
ถังกรองสแตนเลสขนาด 24" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 23,000.00 บาท
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 1 นิ้ว
Price : 1,850.00 บาท
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 1.5 นิ้ว
Price : 2,100.00 บาท
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 1/2 นิ้ว
Price : 750.00 บาท
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 2 นิ้ว
Price : 4,250.00 บาท
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 3/4 นิ้ว
Price : 900.00 บาท
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com
     
เว็บสำเร็จรูป
×