ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 6" สูง 100 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1/2 "
Price : 3,250.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 8" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 3/4 "
Price : 3,550.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 10" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 5,000.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 12" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 5,600.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 14" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 6,750.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 16" สูง 120 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 7,250.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 16" สูง 150 cm. หนา 1.5 มิล ท่อ 1 "
Price : 8,250.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 18" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 1 "
Price : 16,150.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 18" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 17,150.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 20" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 17,650.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 20" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 18,250.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 24" สูง 120 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 20,000.00 บาท/
ถ้งกรองสแตนเลสขนาด 24" สูง 150 cm. หนา 2 มิล ท่อ 2 "
Price : 20,550.00 บาท/
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 1 นิ้ว
Price : 1,200.00 บาท/
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 1/2 นิ้ว
Price : 750.00 บาท/
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 2 นิ้ว
Price : 2,950.00 บาท/
หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์ว PVC ท่อ 3/4 นิ้ว
Price : 900.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×