ไส้จีบ Absolute ขนาด 2.5x20 นิ้ว ความละเอียด 0.22 ไมครอน
Price : 500.00 บาท/
ไส้จีบ BigBlue ขนาด 4.5x10 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน
Price : 175.00 บาท/
ไส้จีบ BigBlue ขนาด 4.5x20 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน
Price : 350.00 บาท/
ไส้จีบ ขนาด 2.5x10 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน
Price : 55.00 บาท/
ไส้จีบ ขนาด 2.5x20 นิ้ว ความละเอียด 5 ไมครอน
Price : 110.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×