เครื่องกรอง RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน
Price : 34,500.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 46,500.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน
Price : 39,500.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 54,500.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 12,000 ลิตร/วัน
Price : 50,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 12,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 65,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 15,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 70,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 18,000 ลิตร/วัน
Price : 65,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 24,000 ลิตร/วัน
Price : 79,500.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 48,000 ลิตร/วัน
Price : 125,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 72,000 ลิตร/วัน (8040*3 ท่อน)
Price : 165,000.00 บาท/
เครื่องกรอง RO ขนาด 96,000 ลิตร/วัน
Price : 218,500.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×