****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619    @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  
สารกรองน้ำเรซิ่น G-Tech 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 2,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Purify 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Purolite C100E 25 ลิตร
Price : 3,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC100 25 ลิตร
Price : 2,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 H 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC120 Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRN160 H/OH 50L Mixture of Nuclear-grade
Price : 30,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite SR1L Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Anion HPR4800 OH (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 10,350.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Cation IRC120 H (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 3,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont MB-20 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 9,650.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR9500 25L (Weak Base Anion)
Price : 11,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 Na 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRA402 CL 25L
Price : 8,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPA304CL (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 4,665.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPC108Na (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KC-08H (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 2,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KH-70 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite MA-120OH(ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 6,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite SM300 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร Mixed Bed
Price : 7,000.00 บาท
Inert Resin IF-62 25 ลิตร
Price : 7,350.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619 


  pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย)
     
เว็บสำเร็จรูป
×