****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

เครื่องผลิตแสง UV 8W ท่อน้ำเข้าออก 1/2 นิ้ว
Price : 2,800.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 15W ท่อน้ำเข้าออก 1/2 นิ้ว
Price : 3,850.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 20W ท่อน้ำเข้าออก 3/4 นิ้ว
Price : 4,000.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 30W ท่อน้ำเข้าออก 1 นิ้ว Body 3 นิ้ว
Price : 4,700.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 30W ท่อน้ำเข้าออก 1 นิ้ว Body 4 นิ้ว
Price : 5,000.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 40W ท่อน้ำเข้าออก 1 นิ้ว Body 3 นิ้ว
Price : 5,300.00 บาท
เครื่องผลิตแสง UV 40W ท่อน้ำเข้าออก 1 นิ้ว Body 4 นิ้ว
Price : 5,600.00 บาท
หลอด UV 20W KungJai ยาว 60 Cm.
Price : 600.00 บาท
หลอด UV 20W PHILIPS/Sylvania. ยาว 60 Cm.
Price : 1,050.00 บาท
หลอด UV 30W KungJai ยาว 90 Cm.
Price : 700.00 บาท
หลอด UV 30W PHILIPS/Sylvania ยาว 90 Cm.
Price : 1,350.00 บาท
หลอด UV 40W KungJai ยาว 120 Cm.
Price : 885.00 บาท
หลอด UV 40W PHILIPS/Sylvania ยาว 120 Cm.
Price : 1,750.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619   082-909-3294 


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×