เครื่องล้างไส้เมมเบรน ขนาด 4x40 นิ้ว ปั๊ม 1.5 แรง พร้อมถัง PE 100 ลิตร
Price : 25,000.00 บาท/
เครื่องล้างไส้เมมเบรน ขนาด 8x40 นิ้ว ปั๊ม 1.5 แรง พร้อมถัง PE 100 ลิตร
Price : 37,500.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 12 ขวด ขนาด 1500 CC ไม่มีปั๊ม
Price : 9,000.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 12 ขวด ขนาด 1500 CC มีปั๊ม
Price : 13,500.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 20 ขวด ขนาด 950 CC ไม่มีปั๊ม
Price : 9,000.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 20 ขวด ขนาด 950 CC มีปั๊ม
Price : 14,000.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 24 ขวด ขนาด 500-950 CC ไม่มีปั๊ม
Price : 9,500.00 บาท/
เครื่องล้างขวด 24 ขวด ขนาด 500-950 CC มีปั๊ม
Price : 14,500.00 บาท/
เครื่องล้างถังภายใน แบบเอ็นปั่น มอเตอร์ 1/4 แรง
Price : 6,500.00 บาท/
เครื่องล้างถังภายในแบบฉีดเรซิ่น ปั๊ม 1 แรง
Price : 12,500.00 บาท/
เครื่องล้างถังภายนอกมีแปรง 1 ถัง มอเตอร์ 1/4 แรง
Price : 20,500.00 บาท/
เครื่องล้างถังภายนอกมีแปรง 2 ถัง มอเตอร์ 1/4 แรง
Price : 27,500.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×