****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619    @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  
สารกรองน้ำเรซิ่น G-Tech 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 2,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Purify 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Purolite C100E 25 ลิตร
Price : 3,150.00 บาท
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ 40 ลิตร (Premium)
Price : 1,150.00 บาท
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ 40 ลิตร (Standard)
Price : 775.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC100 25 ลิตร
Price : 2,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 H 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRC120 Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRN160 H/OH 50L Mixture of Nuclear-grade
Price : 30,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite SR1L Na 25L
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Anion HPR4800 OH (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 10,350.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Cation IRC120 H (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 3,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont MB-20 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 9,650.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR9500 25L (Weak Base Anion)
Price : 11,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite HPR 1200 Na 25L
Price : 4,150.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Amberlite IRA402 CL 25L
Price : 8,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPA304CL (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 4,665.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Nuosep NPC108Na (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KC-08H (ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 2,050.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite KH-70 25 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite MA-120OH(ทำน้ำDI) 25 ลิตร
Price : 6,000.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Trilite SM300 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร Mixed Bed
Price : 7,000.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Birm Food Grade NSF 28.3 ลิตร
Price : 3,200.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Green Sand Conet 25 ลิตร
Price : 550.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Metra ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 870.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Victoria ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 670.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Victoria ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 670.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID1000 ถ่านหิน 50 ลิตร
Price : 2,470.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID600 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,735.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Cabosorb ถ่านหิน ID600 50 ลิตร
Price : 1,000.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Carbon Green ID600 ถ่านไม้l 50L
Price : 950.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Eunicarb ID800 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Hycarb ID1050 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Hycarb ID950 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 2,450.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb1000 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF 50 ลิตร
Price : 5,150.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb101 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF 55 ลิตร
Price : 5,500.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb2000 ID950 ถ่านหิน Food Grade NSF 50 ลิตร
Price : 5,625.00 บาท
Pressure Tank ขนาด 300L
Price : 21,950.00 บาท
Pressure Tank ขนาด 500L
Price : 30,750.00 บาท
เกลือ ล้างเรซิ่น 25 Kg.
Price : 185.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 35,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 38,900.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 12,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 45,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 18,000 ลิตร/วัน
Price : 67,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 24,000 ลิตร/วัน
Price : 79,200.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 36,000 ลิตร/วัน
Price : 92,800.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 40,000 ลิตร/วัน
Price : 102,950.00 บาท
เครื่องกรองน้ำ RO 5 ขั้นตอน (PP+CTO+Resin+RO50G+T33)
Price : 4,500.00 บาท
ไส้กรองเรซิ่น ขนาด 10 นิ้ว
Price : 80.00 บาท
ไส้กรองเรซิ่น ขนาด 20 นิ้ว
Price : 185.00 บาท
ไส้กรองโพสคาร์บอน ขนาด 10 นิ้ว T33
Price : 115.00 บาท
ไส้กรองโพสคาร์บอน ขนาด12 นิ้ว K33
Price : 195.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4021 Ultratek
Price : 3,100.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4021-LP Unipure
Price : 1,900.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4040(D) Ultratek
Price : 5,075.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4040(E) Ultratek
Price : 4,770.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4040(L) Ultratek
Price : 5,150.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-4040 Filmtec
Price : 8,350.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW4040 Silvertec
Price : 2,650.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040 Silvertec
Price : 11,850.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040E Keensen
Price : 17,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW8040FR-2 Keensen
Price : 20,000.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LP21- 4040(E) Vontron
Price : 4,850.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LP22- 8040(E) Vontron
Price : 17,250.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน 8040D Water Sotre
Price : 10,575.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 8040 Ultratek
Price : 17,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน CSM RE8040-FEN
Price : 20,550.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน ULP- 8040(T) Unipure
Price : 10,250.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30 PRO-400 Filmtec (BW30-400)
Price : 21,800.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-400IG Filmtec
Price : 21,150.00 บาท
ไส้กรองน้ำแร่ Mineral Ball
Price : 70.00 บาท
กรวดกรองน้ำเบอร์ #3 ขนาด 3-5 มิล 45Kg. 30L
Price : 250.00 บาท
กรวดกรองน้ำเบอร์ #4 ขนาด 5-10 มิล 45Kg. 30L
Price : 250.00 บาท
กรวดกรองน้ำเบอร์ #5 ขนาด 10-15 มิล 45Kg. 30L
Price : 250.00 บาท