เกลือล้างเรซิ่น
Price : 185.00 บาท/
สารกรองน้ำเรซิ่น Dow (Dupont) Food Grade NSF
Price : 1,750.00 บาท/
สารกรองน้ำเรซิ่น G-Tech
Price : 1,250.00 บาท/25 ลิตร
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF
Price : 1,750.00 บาท/
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont MB-20 25L (ทำน้ำ DI)
Price : 8,500.00 บาท/25 ลิตร
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Anion HPR4800 OH (ทำน้ำ DI)
Price : 7,650.00 บาท/
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupunt Cation IRC120 H (ทำน้ำ DI)
Price : 2,350.00 บาท/
สารกรองน้ำแมงกานีส Birm Food Grade NSF
Price : 2,550.00 บาท/
สารกรองน้ำแมงกานีส Green Sand Conet
Price : 550.00 บาท/
สารกรองน้ำแมงกานีส Metra ซีโอไลท์
Price : 850.00 บาท/
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ Premium Grade
Price : 1,100.00 บาท/
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ Standard Grade
Price : 850.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID600 กะลามะพร้าว
Price : 1,250.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ถ่านหิน ID1000
Price : 1,990.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Eunicarb ID800 กะลามะพร้าว
Price : 1,850.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Green ID600 ถ่านไม้
Price : 950.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Haycarb ID1000 Food Grade NSF กะลามะพร้าว
Price : 2,350.00 บาท/
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb1000 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF
Price : 2,990.00 บาท/
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×