เกลือล้างเรซิ่น 25 Kg.
Price : 185.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dow (Dupont) Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 1,750.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Extrepure 25 ลิตร
Price : 1,250.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Jacobi Food Grade NSF 25 ลิตร
Price : 1,750.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont MB-20 25L (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 8,500.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupont Anion HPR4800 OH (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 7,850.00 บาท
สารกรองน้ำเรซิ่น Dupunt Cation IRC120 H (ทำน้ำ DI) 25 ลิตร
Price : 2,550.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Birm Food Grade NSF 28.3 ลิตร
Price : 2,650.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Green Sand Conet 25 ลิตร
Price : 550.00 บาท
สารกรองน้ำแมงกานีส Metra ซีโอไลท์ 25 ลิตร
Price : 800.00 บาท
สารกรองน้ำแอนทราไซต์ Standard Grade 40 ลิตร
Price : 650.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ID600 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,150.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Biocat ถ่านหิน ID1000 50 ลิตร
Price : 1,990.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Eunicarb ID800 กะลามะพร้าว 50 ลิตร
Price : 1,850.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Green ID600 ถ่านไม้ 50 ลิตร
Price : 950.00 บาท
สารกรองน้ำคาร์บอน Jacobi รุ่น Aquarsorb1000 ID850 ถ่านหิน Food Grade NSF 50 ลิตร
Price : 2,990.00 บาท
Page 1 | 


  095-064-5619


  pptcorps.sale@gmail.com
     
เว็บสำเร็จรูป
×