****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
ไส้กรองเมมเบรน 50G Filmtec
Price : 725.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 75G Filmtec
Price : 850.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 100G Filmtec
Price : 850.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 50G Ultratek
Price : 360.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 75G Ultratek
Price : 380.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 100G Ultratek
Price : 485.00 บาท
ไส้กรองเมมเบรน 150G Ultratek
Price : 615.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW-4021 Ultratek
Price : 3,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4040 Keensen
Price : 4,000.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 4040(E) Ultratek
Price : 5,250.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-4040 Filmtec
Price : 8,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LE4040s Silvertec
Price : 3,750.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน LE8040s Silvertec
Price : 13,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 8040 Keensen
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW- 8040 Ultratek
Price : 16,900.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน RE8040-FEN34 CSM
Price : 21,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-400 Filmtec
Price : 25,500.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน BW30-400IG Filmtec
Price : 24,000.00 บาท
ไส้กรองน้ำเมมเบรน Hydranautics CPA3 Nitto
Price : 24,500.00 บาท
Page 1 | 


****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ

  095-064-5619   082-909-3294


  pptcorps.sale@gmail.com     
เว็บสำเร็จรูป
×