****วันเสาร์-อาทิตย์ กรุณาติดต่อผ่านไลน์นะคะ
  095-064-5619    @pptcorps      pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย) 

***ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) แล้วนะคะ
  
เครื่องกรอง RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 35,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 38,900.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 12,000 ลิตร/วัน (ปั๊มแนวตั้ง)
Price : 45,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 18,000 ลิตร/วัน
Price : 67,000.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 24,000 ลิตร/วัน
Price : 79,200.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 36,000 ลิตร/วัน
Price : 92,800.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 40,000 ลิตร/วัน
Price : 102,950.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 48,000 ลิตร/วัน
Price : 127,950.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 72,000 ลิตร/วัน (8040*3 ท่อน)
Price : 242,500.00 บาท
เครื่องกรอง RO ขนาด 96,000 ลิตร/วัน
Price : 257,500.00 บาท
ชุดเครื่องกรอง RO ขนาด 3,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 53,500.00 บาท
ชุดเครื่องกรอง RO ขนาด 6,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 62,500.00 บาท
ชุดเครื่องกรอง RO ขนาด 12,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 66,500.00 บาท
ชุดเครื่องกรอง RO ขนาด 15,000 ลิตร/วัน พร้อม Pre-Treatment
Price : 68,500.00 บาท
Page 1 |   095-064-5619 


  pptcorps.sale@gmail.com (ฝ่ายขาย)
     
เว็บสำเร็จรูป
×